Vad är en rehabcoach?

Min utgångspunkt är alltid att möta människan där denne befinner sig. Jag jobbar utifrån klientens behov för att finna en rehabilitering som passar för individen.


RehabRehabilitera, återskapa, läka: genom terapeutiska samtal och övningar får klienten möjlighet att möta sig själv och sin historia för att läka inuti. Detta ger en möjlighet till att bättre kunna utvecklas och möta livets utmaningar. 
CoachMål, bygga upp, hjälpa framåt: Genom samtal får klienten hjälp att se och skapa de mål som är viktigt för just dennes situation och liv. Klienten får hjälp att skapa en plan som är möjlig att följa och med stöd får klienten hjälp att uppnå sina mål.

Jag jobbar med personlig utveckling och självledarskap. Hjälper klienten att lära känna sig själv och utvecklas i rätt riktning.

Min verksamhet vilar på ett starkt etiskt fundament som grundar sig på personens egna fria vilja.

Rehabcoachen lägger stor vikt vid tillit, sekretess och professionalism.

Rehabcoachen hjälper klienten se sig själv och sina egna behov. Hjälper klienten bygga upp en självkänsla och en bättre relation till sig själv.

Bild: Ylva-Li