Vad är en rehabcoach?

Att vara en Rehabcoach handlar om att möta människor där de befinner sig. Jobba tillsammans utifrån klientens behov och finna en rehabilitering som passar för individen. Att vara en Rehabcoach handlar om att coacha och vägleda samtidigt som man är öppen för att bara lyssna och finnas till.

Jag jobbar med personlig utveckling och självledarskap. Hjälper klienten att lära känna sig själv och utvecklas i rätt riktning.

Ett stark etiskt fundament som grundar sig på personens egna fria vilja. Bygga relationer som grundar sig på kärlek i en trygg miljö. Rehabcoachen lägger stor vikt vid tillit och sekretess.

Rehabcoachen hjälper klienten se sig själv och sina egna behov. Hjälper klienten bygga upp en självkänsla och en bättre relation till sig själv.

Bild: Ylva-Li