Kompetenser

Jag jobbar utifrån dina behov och där du befinner dig i processen. Det kan handla om relationsproblem, sorg, ångest, livsstilsförändring, våld, beteendeförändring, ensamhet, medberoende, beroendeproblematik, sexuella övergrepp.

Jag är bla utbildad Beroendeterapeut och har erfarenhet att jobba på behandlingshem, inom LSS, gruppterapi, enskilda samtal.

Jag jobbar som föreläsare, kursledare, samtalsterapeut och finns här för att hjälpa dig.